Umowa franczyzowa – na co zwrócić uwagę

Potencjalny franczyzobiorca w kontakcie z firmą udzielającą franczyzy zazwyczaj otrzymuje wielostronicowy tekst umowy, by zapoznać się z jej treścią. W przypadku dużych międzynarodowych firm możliwość negocjacji poszczególnych warunków umowy często jest bardzo trudna,o ile w ogóle możliwa. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka postanowień umownych, które mogą nas skłonić do podpisania umowy lub podziękowania za dalszą współpracę.

Sprawdź wiarygodność firmy, KRS, CEIDG, rekomendacje.

Po pierwsze należy sprawdzić przyszłego kontrahenta. Za pomocą narzędzi dostępnych w Internecie (wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym dostępna na stronie https://ems.ms.gov.pl lub baza przedsiębiorców znajdująca się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dostępna na stronie www.ceidg.gov.pl) jesteśmy w stanie bez trudu sprawdzić, czy dana osoba lub firma faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, kto jest właścicielem firmy oraz kto jest upoważniony do jej reprezentacji.

Sprawdź umocowanie osoby podpisującej umowę w imieniu Franczyzodawcy.

Następnie należy sprawdzić, czy osoba, która podpisuje z nami umowę w imieniu Franczyzodawcy jest do tego umocowana. Umocowanie takie może wynikać bezpośrednio z rejestru KRS lub CEiDG bądź ze stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione. Wylegitymowanie osoby podpisującej umowę również nie jest zbyt daleko idącym środkiem ostrożności.

Dowiedz się więcej!

Dowiedz się więcej!

Wypełnij formularz, oddzwonimy
i przedstawimy Ci naszą ofertę: