Uprawnienia kontrolne franczyzodawcy

Franczyzodawca z uwagi na charakter umowy franczyzy musi mieć zagwarantowaną możliwość przeprowadzenia kontroli oddziału franczyzowego.

Warto jednak w umowie określić zakres takiej kontroli i sposób jej przeprowadzania. Uprawnienie kontrolne franczyzodawcy często łączy się również z zobowiązaniem franczyzobiorcy do przedkładania raportów z prowadzonej działalności. Brak przedstawienia raportu w umówionym terminie może się dodatkowo łączyć z sankcją w postaci kary umownej, jak również, w skrajnych przypadkach, z rozwiązaniem umowy przez franczyzodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Dowiedz się więcej!

Dowiedz się więcej!

Wypełnij formularz, oddzwonimy
i przedstawimy Ci naszą ofertę: